Przewodniczący OC – Michał Późniak

Wiceprzewodniczący OC – Paulina Birula

Koordynator ds. Fundraisingu – Natasza Blek

Koordynator ds. Rejestracji – Rita Sharma oraz Julia Bors

Koordynator ds. Programu Konferencji – Tomasz Trojanowski

Koordynator ds. Obsługi technicznej – Łukasz Jaśkiewicz

Koordynator ds. MedFair – Milena Sęp

Koordynator ds. Promocji i PR – Anna Godycka-Ćwirko

Audytor OC – Karolina Goroszkiewicz